Maklumat mengenai klinik & PrEP untuk HIV

Borang ini bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai klinik anda dan keupayaannya untuk memberi preskripsi dan/atau menyediakan PrEP kepada pesakit. Kerjasama anda amat dihargai.

PrEP Provider Application - BM
Butiran Klinik


Alamat Klinik


Waktu Operasi


Peserta Sambungan HIV


Butiran Perkhidmatan PrEP