Terma-terma Penggunaan My PrEP Locator

Maklumat yang terkandung dalam pangkalan data My PrEP Locator tidak boleh digunakan dengan apa-apa cara pun untuk tujuan komersial. Maklumat dalam pangkalan data My PrEP Locator mengenai setiap klinik, penyedia, hospital atau laman web penjagaan kesihatan boleh tukar. Ia juga mungkin tidak lengkap atau tidak tepat. Ia disyorkan agar anda menghubungi laman terus untuk mengesahkan maklumat yang dibentangkan di sini.

“TIADA PENGENDORSAN; JAMINAN ATAU WARANTI. PENGECUALIAN LIABILITI. Maklumat dan kandungan yang terkandung dalam pangkalan data My PrEP Locator (“Locatori”) mengandungi nama dan maklumat hubungan pakar-pakar perubatan atau penyedia penjagaan kesihatan, penyedia produk atau produk perubatan yang dikumpulkan dengan menggunakan senarai dan maklumat yang tersedia secara umum. CERiA tidak dapat menjamin ketepatan My PrEP Locator i. CERiA tidak mengendors mana-mana doktor, penyedia penjagaan kesihatan, pembekal produk, atau produk perubatan atau sebarang maklumat di My PrEP Locator. My PrEP Locator disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan adalah bebas dari mana-mana pengeluar, peranti atau pengilang ubat.

CERiA tidak membuat apa-apa perwakilan atau jaminan mengenai mana-mana penyedia, dadah atau peranti serta tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kegunaan atau penyalahgunaan My PrEP Locator.

CERiA tidak menanggung sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kegunaan atau penyalahgunaan maklumat atau kandungan yang disediakan atau diakses melalui My PrEP Locator. CERiA tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk sebarang nasihat atau rawatan yang diberikan, keputusan atau tindakan yang diambil oleh pembekal, anda atau orang lain yang bergantung kepada maklumat atau kandungan yang terdapat pada atau diakses melalui My PrEP Locator.