Menambah Pencari PrEP saya ke Laman Web Anda

Kami telah membina widget Pencari PrEP yang membolehkan anda untuk mempamerkan pencari PrEP di laman web anda.

Anda hanya perlu salin dan tampal kod di bawah ke laman web anda serperti berikut:

<iframe width="100%" height="770" src="https://mypreplocator.com/staging/prep-widget/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>